Patientfall 1 Tänder saknas i överkäke Denne man saknar tänder i vänster överkäke. Vi väljer att placera en fixtur framför bihålans vägg och kan därigenom koppla en bro omfattande 3 tänder med en tand och den inläkta fixturen. Såväl distansen (den vita) och bron är Procera Zirconia.Patienten erhåller här ett bättre bett och ett finare leende. Patientfall 2 Tandlös En helt tandlös patient som vi förser med fixturer i såväl över som underkäken och en vecka senare har han ett helt fungerande bett och utseende igen. Patientfall 3 En skadad framtand som måste tas bort Tandroten ersätts med ett direktinstallerat titanimplantat. En porslinskrona ersätter den skadade tandens krona. Kosmetiskt/Estetisk tandvård Är du inte nöjd med utseendet på dina tänder?Vi kan hjälpa dig! Patientfall 4 Gamla slitna kronor ersätts med nya porslinskronor Patientfall 5 Ett "lappat" utseende. Porslinsfasader och nya kronor skapar ett nytt utseende. Patientfall 6 Missfärgade framtänder ersätts med skalfasader i porslin. Patientfall 7 Kronor med fel form. Ett nytt leende med skalfasader. Patientfall 8 En saknad framtand ersätts med ett implantat och porslinstand. Patientfall 9 Snedställda missfärgade tänder. Tänderna får nytt utseende med skalfasader i porslin.
Patientfall 10
Sneda framtänder åtgärdas med avtagbar tandställning nattetid och liten korrigering av tänderna med composite
Patientfall 11 Slitna framtänder åtgärdas med fasader i porslin samt composite Patientfall 12 Sned framtand och tandlucka behandlas med en liten tandställning under några månader och tandimplantat med porslinskrona. Patientfall 13 Syraskador på emaljen åtgärdas med compositelagningar. Patientfall 14 Uppborstade tandhalsar behandlas med tandhalsplastik samt korrigering av tänderna med composite. Patientfall 15 Slitna missfärgade tänder ersätts med porslinsfasader i överkäken samt composite i underkäken Patientfall 16 Mellanrum mellan framtänderna åtgärdas med liten tandställning Efter tandreglering görs fasader i porslin och composite på granntänderna Patientfall 17 Missbildade tänder med dåliga fyllningar behandlas med skalfasader i porslin samt korrigering med composite. Patientfall 18 Eftersatt tandvård. Tandlossningsbehandling, tandreglering, implantatbehandling i sidopartierna samt porslinskronor och compositefasader. Ett nytt leende! Patientfall 19 Mellanrum mellan framtänderna samt en avslagen framtand åtgärdas med composite © 2017 Implantatcentrum Syd