Implantatcentrum Syd har behandlat flera tusen patienter med tandimplantat sedan vi började 1988. - Jag är fortfarande lika imponerad av metoden där en konstgjord del integreras med käkbenet och kan fungera så bra hela livet som det verkar. I takt med den utveckling som behandlingen med tandimplantat genomgår, förnyar vi ständigt våra kunskaper och tillämpningar av nya behandlingsmetoder samt utrustning. Det är vidareutbildning och utveckling som driver oss framåt. Det är viktigt för oss att lyssna på patienten, därför försöker vi anpassa behandlingsmetoder och tider efter varje patients möjlighet och önskemål. Vi för en noggrann dialog genom hela behandlingen. Vi har specialistsamarbete för att kunna lösa alla olika typer av behandlingar på bästa sätt. Hos oss använder vi bara originalprodukter från Nobel Biocare, vilket garanterar kvalitet genom väldokumenterad vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill att patienten skall känna sig trygg och ha förtroende för att vi skall kunna återskapa funktion och utseende igen.
Lennart Dageborn - Legitimerad tandläkare. Förutom verksamhet med implantatkirurgi och implantatprotetik är tandläkare Lennart Dageborn också verksam som föreläsare och kursgivare. Lennart Dageborn är den första svenska tandläkaren som blivit EAO certifierad för skicklighet och kunskap inom implantatbehandling. Implantatcentrum Syd har sedan starten fungerat som remissklinik. Tandläkare verksamma i södra Sverige skickar patienter för implantatbehandling till kliniken. Lennart Dageborn utför även traditionell tandvård samt kosmetisk/estetisk tandvård hos Södertandläkarna i Växjö
Utbildning Vi hjälper dig ellar din klinik med utbildning. Vi är officiell mentorklinik inom Nobel Biocare och kan erbjuda olika typer av utbildningar för hela teamet inom implantatprotetik och implantatkirurgi. Vissa delar av utbildningen kan ske på er egen klinik.
The European Association for Osseointegration (EAO) - 4 Nov 2010 EAO Awards First Certificates in Implant-Based Therapy Brussels, November 04, 2010 – The European Association for Osseointegration (EAO) has awarded its first ever certificates in implant-based therapy. Four dentists from Japan, Sweden and Portugal, were the first to be awarded the certificates earlier this month after undergoing a rigorous final examination to test their skills and knowledge. Läs mer...  Dental 24 - Nov 2010 Lennart Dageborn först med EAO certifiering Tandläkare Lennart Dageborn Implantatcentrum Syd/Södertandläkarna i Växjö blev den förste som tilldelades EAO:s (European Association for Osseointegration) certifikation för skicklighet samt kunskap inom tandimplantatbehandling. Examinationen utfördes vid EAO:s årliga kongress som gick av stapeln i Glasgow, Scotland.6-9 oktober 2010. Läs mer... 
© 2017 Implantatcentrum Syd