Kron & Bro-behandlingar
© 2017 Implantatcentrum Syd
Tänder som måste ersättas kan antingen ersättas med tandburna broar t.ex. en tand framför och en tand bakom en tandlucka bär en fast konstruktion som omfattar 3 tänder eller implantat och tänder blir stöd för broar som ersätter förlorade tänder. Vid större behandlingar behövs mera omfattande analyser och det slutliga resultatet provas fram med tandtekniska modeller och provisoriska broar. Ibland behövs förbehandlingar t.ex tanduttagning, rotbehandling , tandreglering eller implantatbehandling. På detta sätt kan större bettfel åtgärdas och utseende samt bettfunktion återskapas. Vi använder helkeramiska material såsom porslin och Zirconia.