Implantat-behandlingar
Är du intresserad av tandimplantat kan du ta kontakt med oss direkt eller få en remiss från din ordinarie tandläkare. Behandlingen startar med en omfattande undersökning då vi utreder dina behov och förutsättningar. Du får då även information om behandlingen, tidschema och ett kostnadsförslag. Ibland måste förberedande behandling utföras såsom behandling av infektioner i munnens slemhinnor eller tänder, tandköttsbehandling, justering av omgivande eller motstående käkes tänder. Sådana åtgärder utförs vanligtvis hos din ordinarie tandläkare. Efter tanduttagningar måste ibland käkbenet läka en tid innan tandimplantat kan sättas in. Utifrån vad vi gemensamt bestämt vid utredningen utför vi den kirurgiska installationen hos oss. Vi strävar alltid efter att patienten skall ha någon form av provisoriska tänder i munnen direkt efter ingreppet. Inoperationen av implantat uförs under lokalbedövning. I god tid innan ingreppet får du anvisningar och recept på läkemedel du skall ta i samband med operationen. Beroende på vilka förutsättningar som gäller har vi idag olika inläkningstider. Direkbelastning eller inläkning av fixturerna (titanimplantaten) i käkbenet innan belastning kan ske. Vi utför idag mestadels endast kirurgi vid ett tillfälle. Den protetiska behandlingen (framställningen av implantattänderna) påbörjas så snart belastning kan ske med god prognos. Ibland utförs denna behandling av din ordinarie tandläkare. Den svenska upptäckten, som fann att titan förenades med ben har utvecklats och är nu etablerad i hela världen. Den har hjälpt miljontals patienter med att åter få fasta tänder. Långtidsuppföljning samt fortsatt forskning och utveckling gör behandlingsmetoden pålitlig och säker. Vi har lång erfarenhet och har utfört många lyckade behandlingar. Vi har den speciella kompetens som krävs för att bedöma, planera och utföra behandlingen med gott resultat.
© 2017 Implantatcentrum Syd